LLVM  9.0.0svn
Enumerations | Variables
llvm::AMDGPU::Hwreg Namespace Reference

Enumerations

enum  Id {
  ID_UNKNOWN_ = -1, ID_SYMBOLIC_FIRST_ = 1, ID_MODE = 1, ID_STATUS = 2,
  ID_TRAPSTS = 3, ID_HW_ID = 4, ID_GPR_ALLOC = 5, ID_LDS_ALLOC = 6,
  ID_IB_STS = 7, ID_MEM_BASES = 15, ID_SYMBOLIC_FIRST_GFX9_ = ID_MEM_BASES, ID_TBA_LO = 16,
  ID_SYMBOLIC_FIRST_GFX10_ = ID_TBA_LO, ID_TBA_HI = 17, ID_TMA_LO = 18, ID_TMA_HI = 19,
  ID_FLAT_SCR_LO = 20, ID_FLAT_SCR_HI = 21, ID_XNACK_MASK = 22, ID_POPS_PACKER = 25,
  ID_SYMBOLIC_LAST_ = 26, ID_SHIFT_ = 0, ID_WIDTH_ = 6, ID_MASK_ = (((1 << ID_WIDTH_) - 1) << ID_SHIFT_)
}
 
enum  Offset : unsigned {
  OFFSET_DEFAULT_ = 0, OFFSET_SHIFT_ = 6, OFFSET_WIDTH_ = 5, OFFSET_MASK_ = (((1 << OFFSET_WIDTH_) - 1) << OFFSET_SHIFT_),
  OFFSET_SRC_SHARED_BASE = 16, OFFSET_SRC_PRIVATE_BASE = 0
}
 
enum  WidthMinusOne : unsigned {
  WIDTH_M1_DEFAULT_ = 31, WIDTH_M1_SHIFT_ = 11, WIDTH_M1_WIDTH_ = 5, WIDTH_M1_MASK_ = (((1 << WIDTH_M1_WIDTH_) - 1) << WIDTH_M1_SHIFT_),
  WIDTH_M1_SRC_SHARED_BASE = 15, WIDTH_M1_SRC_PRIVATE_BASE = 15
}
 

Variables

const char *const IdSymbolic []
 

Enumeration Type Documentation

◆ Id

Enumerator
ID_UNKNOWN_ 
ID_SYMBOLIC_FIRST_ 
ID_MODE 
ID_STATUS 
ID_TRAPSTS 
ID_HW_ID 
ID_GPR_ALLOC 
ID_LDS_ALLOC 
ID_IB_STS 
ID_MEM_BASES 
ID_SYMBOLIC_FIRST_GFX9_ 
ID_TBA_LO 
ID_SYMBOLIC_FIRST_GFX10_ 
ID_TBA_HI 
ID_TMA_LO 
ID_TMA_HI 
ID_FLAT_SCR_LO 
ID_FLAT_SCR_HI 
ID_XNACK_MASK 
ID_POPS_PACKER 
ID_SYMBOLIC_LAST_ 
ID_SHIFT_ 
ID_WIDTH_ 
ID_MASK_ 

Definition at line 300 of file SIDefines.h.

◆ Offset

Enumerator
OFFSET_DEFAULT_ 
OFFSET_SHIFT_ 
OFFSET_WIDTH_ 
OFFSET_MASK_ 
OFFSET_SRC_SHARED_BASE 
OFFSET_SRC_PRIVATE_BASE 

Definition at line 327 of file SIDefines.h.

◆ WidthMinusOne

Enumerator
WIDTH_M1_DEFAULT_ 
WIDTH_M1_SHIFT_ 
WIDTH_M1_WIDTH_ 
WIDTH_M1_MASK_ 
WIDTH_M1_SRC_SHARED_BASE 
WIDTH_M1_SRC_PRIVATE_BASE 

Definition at line 337 of file SIDefines.h.

Variable Documentation

◆ IdSymbolic

const char *const llvm::AMDGPU::Hwreg::IdSymbolic
Initial value:
= {
nullptr,
"HW_REG_MODE",
"HW_REG_STATUS",
"HW_REG_TRAPSTS",
"HW_REG_HW_ID",
"HW_REG_GPR_ALLOC",
"HW_REG_LDS_ALLOC",
"HW_REG_IB_STS",
nullptr,
nullptr,
nullptr,
nullptr,
nullptr,
nullptr,
nullptr,
"HW_REG_SH_MEM_BASES",
"HW_REG_TBA_LO",
"HW_REG_TBA_HI",
"HW_REG_TMA_LO",
"HW_REG_TMA_HI",
"HW_REG_FLAT_SCR_LO",
"HW_REG_FLAT_SCR_HI",
"HW_REG_XNACK_MASK",
nullptr,
nullptr,
"HW_REG_POPS_PACKER"
}

Definition at line 55 of file AMDGPUAsmUtils.cpp.